Toolboxen 2024

Tijdens de Bewust Veilig-dag op 27 maart 2024 konden bedrijven live meedoen aan de online toolboxen. Hier gaven experts handige tips en handvatten mee over verschillende veiligheidsonderwerpen. De zes toolboxen zijn op deze pagina terug te kijken. Ook kun je de presentaties van de sprekers downloaden in pdf-formaat.

Veilig werken op en langs de weg (pdf)

Veilige inzet van elektrisch materieel (pdf)

Werken op hoogte (pdf)

Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij bewerkingen (pdf)

Veiligheidsgedrag: risico’s herkennen en bespreken (pdf)

Fysieke belasting op de bouwplaats en op kantoor (pdf)