Toolboxen 2024

Tijdens de Bewust Veilig-dag op 27 maart 2024 kunnen bedrijven live meedoen aan de online toolboxen. Hier geven experts handige tips en handvatten mee over verschillende veiligheidsonderwerpen. Dit jaar zijn het zes presentaties van 30 tot 40 minuten, die over de hele dag worden verspreid. Natuurlijk zijn de toolboxen ook achteraf nog terug te kijken via onze website. Inschrijven voor de toolboxen? Scroll dan snel naar onder voor het inschrijfformulier!

De onderwerpen

In de toolboxen komen de volgende onderwerpen aan bod (klik op de toolbox voor meer informatie):

 • Veilig werken op en langs de weg

  Ronald van der Sanden verzorgt een toolbox die deels uit een presentatie bestaat, maar ook ruimte biedt voor interactie met de deelnemers. Het thema ‘Veilig werken op en langs de weg’ behandelt hij aan de hand van de arbeidshygiënische strategie. Vervolgens zal hij dit met behulp van Mentimeter samen met de deelnemers verder bespreken. De volgende vragen komen daarbij aan bod:

  • Met welk gedrag worden wij als wegwerkers dagelijks geconfronteerd?
  • Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?
  • En vooral: hoe kunnen we dat gedrag voorkomen door de arbeidshygienische strategie op een juiste manier in te zetten?

  Van der Sanden gaat onder meer in op het werken met en aan de juiste verkeersafzetting. Daarnaast behandelt hij ook de juiste inzet van technische middelen.

  In alles is zijn motto: ‘Voordenken is beter dan nadenken…’

 • Veilige inzet van elektrisch materieel

  Op onze werklocaties werken we steeds vaker met elektrisch materieel. We krijgen te maken met laadinfrastructuur en batterijsystemen. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid. Het gebruik van dit materieel brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee en dus zijn er ook andere maatregelen nodig.

  In de toolbox ‘Veilige inzet van elektrisch materieel’ gaat Henri Overbeek van Green Fellows in op deze veranderingen. Het doel van zijn toolbox is om mensen bewust te maken van de nieuwe veiligheidsrisico’s en de maatregelen die ze kunnen nemen.

 • Werken op hoogte

  De toolbox ‘Werken op hoogte’ bestaat uit twee delen: een presentatie en een vraaggesprek. René du Pon, Hogere Veiligheidsdeskundige bij Volandis, zal de presentatie aftrappen. Hij bespreekt de regelgeving rond werken op hoogte en licht verschillende hulpmiddelen toe. Ook gaat hij in op de verschillende problemen die medewerkers uit verschillende sectoren kunnen ondervinden bij het werken op hoogte. Daarna is het woord aan Gerard Westenbroek van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Hij gaat in op het correct gebruik van stalen steigers en andere snelle steigersystemen.

  Het laatste kwartier van deze toolbox is in de vorm van een vraaggesprek. De centrale vraag is hierbij hoe reëel het is om ten alle tijden de arbeidshygiënische strategie te volgen bij het werken op hoogte. Naast Gerard Westenbroek nemen Jane Tijssen van de Nederlandse Arbeidsinspectie en Hans Crombeen van de FNV hieraan deel. Het gesprek wordt geleid door David van Swol van Aannemersfederatie Nederland.

 • Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij bewerkingen

  Deze toolbox wordt verzorgd door Peter van Balen, consultant Arbeid, Veiligheid en Gezondheid bij het Expertisecentrum Toxische Stoffen. Het is algemeen bekend dat bij het bewerken van oude verflagen en de geverfde materialen (hout, steen, beton) fijnstof vrijkomt. Stof van verf, steen en hout kunnen bij inademing zorgen voor verschillende ziekten aan de luchtwegen (COPD, silicose, kanker).

  Voor iemands bescherming maakt het in principe niet uit welke gevaarlijke stoffen op of in een bepaald materiaal zit. In alle gevallen geldt: voorkom dat je het inademt of dat je de stoffen verspreidt in de omgeving. In een handleiding van OnderhoudNL staan de maatregelen voor de verschillende technieken bij elkaar. Ook is er een presentatie beschikbaar die marktpartijen kunnen gebruiken in de voorlichting. Tijdens de toolbox komen de belangrijkste aandachtspunten en maatregelen stapsgewijs voorbij.

 • Veiligheidsgedrag: risico’s herkennen en bespreken

  In de toolbox ‘Veiligheidsgedrag: risico’s herkennen en bespreekbaar maken’ behandelt Barteld Dijkman, specialist Arbeid & Organisatie bij Volandis, diverse risico’s. Zoals de titel al doet vermoeden, helpt het om risico’s te herkennen en vervolgens te bespreken, zodat we van die risico’s kunnen leren. In alle voorlichtingsbijeenkomsten worden mensen op deze wijze getraind. Maar wat gebeurt er vervolgens daadwerkelijk op de werkvloer?

  Wat doe je in de praktijk met die risico die je tegenkomt? Neem je die voor lief en werk je door? Het ging toch altijd goed! Of leg je daadwerkelijk het werk stil? En wat zijn de consequenties van die keuzes? En bovendien: zijn dit bewuste handelingen? Wat nu als blijkt dat meer dan 90% van ons gedrag onbewust is? Hoe komt dan het veiligheidsverdrag tot stand?

  Veilig werken houdt in dat alle medewerkers op een werklocatie zich ook bewust moeten zijn van hun onbewuste gedrag.  Hoe jij daar, samen met je collega’s, van kan leren, komt in deze toolbox aan de orde.

 • Fysieke belasting op de bouwplaats en op kantoor

  Moet je tijdens het werk regelmatig zwaar tillen? Werk je langdurig in dezelfde, belastende houding? Of moet je veel herhalende bewegingen uitvoeren? Dan kun je daarmee je gewrichten en spieren overbelasten. Dit leidt regelmatig tot lichamelijke klachten en blessures. Tijdens deze toolboxmeeting geeft bedrijfsfysiotherapeut Léon Gardien de deelnemers inzicht in het ontstaan van de meest voorkomende klachten aan de lage rug, schouders, ellebogen en pols. Vervolgens zal hij laten zien welke richtlijnen voor fysieke belasting we hanteren om overbelasting te voorkomen. Met deze kennis ben je in staat om risico’s van lichamelijke overbelasting in de praktijk te herkennen en te voorkomen. Hij zal dit illustreren met foto’s van praktijksituaties.

  Ook door beeldschermwerk (langer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm werken) kunnen fysieke klachten als RSI, oogvermoeidheid en hoofdpijn ontstaan. De belangrijkste aandachtspunten voor het gezond werken met beeldschermen worden belicht en geïllustreerd met foto’s van werksituaties.


Alle toolboxen duren ongeveer een halfuur, met uitzondering van de toolbox ‘Werken op hoogte’. Deze zal zo’n 40 minuten duren.

Het programma

Het programma van de toolboxen tijdens de Bewust Veilig-dag op 27 maart ziet er als volgt uit:

Toolbox Spreker Starttijd Eindtijd
Werken langs de weg Ronald van der Sanden (RoSa-Audits en Advies) 8:30 uur 9:00 uur
Veilige inzet e-materieel Henri Overbeek (Green Fellows) 10:00 uur 10:30 uur
Werken op hoogte René du Pon (Volandis) & Gerard Westenbroek (VSB Netwerk) 11:30 uur 12:10 uur
Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij bewerking Peter van Balen (PreventPartner) 13:00 uur 13:30 uur
Veiligheidsgedrag: risico’s herkennen en bespreekbaar maken Barteld Dijkman (Volandis) 14:30 uur 15:00 uur
Fysieke belasting op bouwplaats en kantoor Léon Gardien (Gardien Bedrijfsfysiotherapie) 16:00 uur 16:30 uur

Lukt het toch niet om in te schakelen? Dan kun je de presentaties altijd op een later moment terugkijken.

Schrijf je in voor de toolboxen!

Meedoen aan een of meerdere toolboxen? Schrijf je met het formulier hieronder alvast in! Je ontvangt dan op de Bewust Veilig-dag een linkje om de toolboxen te volgen.

  Met hoeveel medewerkers doen jullie mee aan de toolbox(en)? (schatting)

  Met welke toolbox(en) doen jullie mee?

  De toolboxen van 2023

  Ook tijdens de Bewust Veilig-dag van 2023 konden deelnemers drie online toolboxen volgen. Toen stonden de onderwerpen ‘Omgaan met werkdruk’, ‘Werken met ladders en trappen’ en ‘Veilige elektrische arbeidsmiddelen op je werk’ centraal. Voor elk van deze drie presentaties schakelden een paar honderd mensen live in. Ook deze toolboxen zijn via deze link nog altijd terug te kijken.