Privacybeleid

Privacybeleid

Bewustveilig.com respecteert de privacy van haar deelnemers, stakeholders en online bezoekers. In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Bewustveilig.com is het platform voor de Bewust Veilig-dag, welke wordt georganiseerd door de volgende ondernemersorganisaties voor de bouw en infra, de techniek en het onderhoud: Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland. Om diensten en producten aan stakeholders en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Welke gegevens verwerkt bewustveilig.com van u en wanneer?

Wij verwerken uw gegevens:

Bij deelname aan de Bewust Veilig-dag wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor de Bewust Veilig-dag als deelnemer. We verwerken naast uw naam (voornaam en achternaam) en e-mailadres, ook de volgende gegevens: bedrijfsnaam, adresgegevens, website url, telefoonnummer en lidmaatschap aan één (of meerdere) van de initiatief nemende ondernemersorganisaties. Bovendien vragen wij u om uw bedrijfslogo, welke op onze website getoond wordt. Dit beeldmateriaal wordt alleen door bewustveilig.com gebruikt.
 • Zich inschrijft voor het Early Bird pakket. We verwerken en gebruiken naast uw naam, ook uw bedrijfsnaam en adresgegevens om het promotiepakket op te sturen via PostNL. Deze gegevens worden gedeeld met de drukkerij, welke na verzending direct worden verwijderd.  

Bij web bezoek en andere aanvragen via de website:

 • Als u onze website bezoekt slaan wij zogenaamde verkeersgegevens op van de bezoeker, zoals browserversie, besturingssysteem, het IP-adres en informatie over hoe u de website gebruikt. 
 • Als u gegevens invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, e-mailadres en functie) en gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Bij contact met bewustveilig.com:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier. Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het gaat om uw e-mailadres en naam in combinatie met gegevens die u invult of bijlagen die u mee verstuurt.

Voor nieuwsupdates wanneer u:

 • Zich aanmeldt voor de Bewust Veilig-dag. Het gaat dan om de gegevens die u zelf heeft doorgegeven, waaronder in ieder geval uw naam (voornaam en achternaam), bedrijfsnaam en e-mailadres.
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of op de website bewustveilig.com wegens een bijzonder project, of bijdrage voor de Bewust Veilig-dag. Het gaat dan om de volgende gegevens: Bedrijfsnaam en/of -logo in combinatie met projectkenmerken en bijbehorende beeldmateriaal, en overige gegevens die door u worden verstrekt. Dit gebeurt alleen indien u toestemming hiervoor geeft.  
 • Vermeld wordt in nieuwsberichten, op sociale media of de website bewustveilig.com wegens gebruik van de hashtag #bewustveilig2022. Het gaat dan om de volgende gegevens: Bedrijfsnaam in combinatie met het bericht wat door u zelf is geplaatst op social media kanalen.
 1. Doel van de verwerking

  Wij verwerken persoonsgegevens voor:

  Het uitoefenen van onze activiteiten als promotioneel instrument voor de Bewust Veilig-dag ten behoeve van de bouw en infra, de techniek en de onderhoud sector.
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met en informeren, interesseren, en betrekken van deelnemende organisaties en ondernemers, partners en stakeholders.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren en aanbieden van publicaties, informatie en online games.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
 • Het (laten) aanbieden van producten, diensten, evenementen van de Bewust Veilig-dag, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden volgen wij die eisen.

3. Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de bewustveilig.com opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die voor deelnemers en stakeholders hun diensten uitvoeren, waarbij afspraken vastgelegd zijn in privacy overeenkomsten die voldoen aan de wettelijke regels.

Daarnaast biedt bewustveilig.com via haar website aan potentiële leden informatie over initiatief nemende ondernemersorganisaties en aan online bezoekers informatie over deelnemende bedrijven.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Bewustveilig.com treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Alle gegevens die u verstrekt aan bewustveilig.com of plaatst op de website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Onze website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat bewustveilig.com verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy verklaring van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door bewustveilig.com zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

5. Recht van inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen vier weken nadat u het verzoek heeft ingediend behandelen.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

6. Informatie

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over uw privacy, of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mail naar info@bewustveilig.com.

7. Wijzigingen in dit privacy beleid

Dit privacy beleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van bewustveilig.com. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacy beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.