Disclaimer

Hoewel bewustveilig.com en de initiatief nemende organisaties Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannmersfederatie Nederland bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt en gedownload voor gebruik met uitsluiting van commercialisatie of exploitatie, tenzij voorafgaande toestemming van bewustveilig.com.

Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. Bewustveilig.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.