“Veiligheid begint al op kantoor”

… waarbij niet alleen de planning ter sprake komt, maar ook standaard veiligheid op de agenda staat. Omdat je op de bouwplaats met veel disciplines werkt, moet je een team creëren waarin iedereen over dezelfde informatie beschikt. Het is essentieel aan de voorkant al gezamenlijk na te denken over wat er straks buiten gaat gebeuren. Veiligheid begint al op kantoor.”

Iedereen bij veiligheid betrekken
“Tijdens de toolbox meetings worden de veiligheidszaken met alle operationele medewerkers, projectleiders en werkvoorbereiders besproken. Normaalgesproken kan een uitvoerder dit zelf doen met alleen de operationele medewerkers, maar wij organiseren dit vanuit de KAM-coördinator. Wij willen dit echt naar een hoger niveau tillen. Tijdens je eigen werkzaamheden op de bouwplaats heb je niet altijd door wat er om je heen gebeurt. Wij proberen daarom iedereen bewust te maken om ook elkaar te wijzen op gevaren. Als onderaannemers voor het eerst bij ons beginnen, moeten zij altijd een standaard veiligheidslijst ondertekenen. Dat klinkt kinderachtig maar het is nodig dat men wordt herinnerd aan hoe en wat. Je merkt dat de nieuwe generatie tijdens hun opleiding al veel over veiligheid meekrijgt, waardoor bijvoorbeeld het dragen van een helm steeds minder discussie oplevert dan vroeger.”

Altijd schriftelijk/digitaal melden
“In 2015 hadden we helaas een ernstig ongeval op de bouw. Dat heeft ons natuurlijk getriggerd om te kijken hoe dit voor de toekomst zou kunnen worden voorkomen. Ondanks dat het nog niet helemaal helder is hoe het heeft kunnen gebeuren, hebben we een aantal maatregelen genomen. Het hijsprotocol is aangevuld en dient getekend te worden door alle betrokkenen zodat de afspraken vastgelegd zijn. Tevens krijgen de hijsbegeleiders voortaan een hesje, zodat ze beter te herkennen zijn. Gelukkig is de medewerker hersteld, maar je schrikt enorm. Ons stappenplan voor het melden van een ongeval bij Inspectie SZW hebben we ook aangevuld. Dit dient altijd digitaal te gebeuren zodat er een registratienummer bekend is, ook al blijkt dat het ongeval achteraf meevalt. Na het ongeval hebben we al onze medewerkers meteen op de hoogte gesteld. In de periode na het ongeval hebben we tijdens de toolboxmeetings updates gegeven. Tevens worden iedere maand door de KAM-medewerker samen met de uitvoerder werkplekinspecties gehouden om mogelijk onveilige situaties te ontdekken. Dit doen we expres met iemand die niet bij het project betrokkenen is zodat de uitvoerder niet zijn eigen vlees hoeft te keuren.”

www.weboma.nl