“Veilig werken loopt als een rode draad door KiesZon heen”

Veiligheid een speerpunt
“Wij zijn koploper in de  solarbranche en dat willen wij ook zijn op het gebied van veiligheid. In ons werk wordt er op grote hoogte met stroom en hoge spanning gewerkt. Mocht er iets misgaan, dan gaat het vaak ook goed mis, daar willen wij als KiesZon ver vandaan blijven. Om die reden hebben wij van veiligheid een speerpunt gemaakt. Wij willen namelijk vanuit onszelf de garantie hebben dat we er daadwerkelijk alles aan hebben gedaan om een ongeval te voorkomen.”

Rode draad
“Veilig werken loopt als een rode draad door KiesZon heen. Dat komt in de praktijk op diverse manieren tot uiting. Zo staat veiligheid bij ieder projectoverleg op de agenda en komt het bij alle teambesprekingen terug. Voor elk project dat KiesZon uitvoert wordt bijvoorbeeld een veiligheidsplan gemaakt.”

Veiligheid borgen
“Na het ontwikkelen van veiligheidsplannen, zijn we een aantal jaren geleden aan de slag gegaan VCA** gecertificeerd te worden, om daarmee veiligheid nog verder te borgen in onze bedrijfscultuur. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en toolboxmeetings geïntegreerd in onze werkprocessen. Stap voor stap hebben we zo alles ingevoerd en doorgevoerd en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van de VCA** certificering. Zo doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen die voor of met KiesZon werkt ’s avonds weer veilig thuis op de bank zit.”

www.kieszon.nl