“Bewustwording veilig werken”

Voor alle werken die onder een procescertificaat vallen en de grotere en risicovolle werken stellen wij een VGM-werkplan op. Op deze werken houden wij dagelijks een logboek bij, wat de voorman helpt bij het toezicht houden op de veiligheid op de projectlocatie en de genomen maatregelen vast te leggen. Met deze plannen maar ook met opleidingen, instructies, toolboxen en nieuwsbrieven proberen we ons personeel zoveel mogelijk bewust te maken van veiligheid. Jaarlijks schrijven we een actieplan waarin wij gerichte doelstellingen voor verbetering van veiligheid formuleren.”

Investeren in vakopleidingen
“Naast dat iedereen bij ons zijn VCA-diploma (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) heeft, investeren wij ook in vakopleidingen en aanvullende veiligheidsinstructies voor onze mensen. Elk jaar maken we een opleidingsplan waarin we uitgaan van wat iedereen zelf wil maar ook wat nodig is vanuit wetgeving, hoe wij ons bedrijf in de toekomst zien en wat opdrachtgevers aangeven als het gaat om veiligheid.”

Na een ongeval, iedereen erbij betrekken
“Afgelopen jaar hebben we helaas te maken gehad met een ongeval met letsel. We hebben dit onmiddellijk bij de Arbeidsinspectie gemeld. Daarnaast hebben we zelf onderzoek gedaan en de medewerker begeleid bij de re-integratie. Het ongeval is ook besproken in een personeelsbijeenkomst zodat iedereen op de hoogte was en hetzelfde verhaal te horen kreeg. Gelukkig is de medewerker weer aan het werk, maar het is wel heftig als zoiets gebeurt. We hebben direct de RI&E aangepast omdat het desbetreffende risico niet zo specifiek benoemd was. Ook hebben we een extra toolbox ingelast. Dit is een bijeenkomst met als doel de arbeidsveiligheid in het dagelijks werk te bevorderen aan de hand van een specifiek onderwerp.”

Een complexe bouwplaats
“De bouwplaats wordt complexer omdat er steeds meer binnenstedelijk gebouwd wordt, onder hoge werkdruk en op een postzegel. Iedereen werkt door elkaar waardoor de samenwerking ingewikkelder wordt en er meer risico’s ontstaan. Vaak ook door taalproblemen en gebrek aan vakmensen. Ik kan mijn eigen mensen aansturen op het gebied van veiligheid, maar bij personeel van de hoofd- of andere onderaannemers kan ik dat niet. Ik spreek ze er wel op aan, maar kan ze dus niet aansturen. Het wordt zo steeds lastiger veilig te werken.”

www.btz.nl