Achtergrondinformatie bij de Bewust Veilig-krant

Vanaf 14 maart 2022 is de Bewust Veilig-krant gratis te downloaden. Hij is er in het Nederlands, Engels, Duits, Roemeens, Turks en Pools. Om digitaal te delen of uit te printen voor op de eigen projectlocatie(s) of kantoor. Hieronder vind je meer informatie over de onderwerpen in de krant.

Download hem hier

Nederlands

Duits

Engels

Pools

Turks

Roemeens

Rol- en kamersteigers

Nieuwe regels

Sinds 1 januari is de nieuwe rolsteigernorm EN 1004 van kracht. Die geldt voor rolsteigers van 0 tot 12 meter platformhoogte. Wat verandert er voor eindgebruikers? VSB zette alle punten op een rij in een overzichtelijke flyer.

PDF downloaden

Belangrijk bij het opbouwen

Check altijd de handleiding van de fabrikant van de steiger voor specifieke richtlijnen en instructies voor opbouw van  de steiger. Veel leveranciers hebben ook een filmpje op YouTube staan waarin je goed kan zien hoe jouw rolsteiger opgebouwd moet worden.

Gebruik nooit onderdelen van verschillende merken en types rolsteigers door elkaar!

Training

OnderhoudNL biedt leden en niet-leden een korte, praktische training Veilig werken met de rolsteiger. Je leert de veiligheidsregels voor het monteren, demonteren en verplaatsen van een rolsteiger en oefent meteen in de praktijk.

Meer informatie

A-blad Rolsteigers

Het A-blad Rolsteigers bevat aanbevelingen om het werken met rolsteigers zo veilig mogelijk te maken. Dit A-blad bevat aanbevelingen over de werkvoorbereiding, opbouw, gebruiksfase, demontage, opslag en onderhoud van rolsteigers. De aanbevelingen gaan onder meer over latere aanpassing van rolsteigers en over de inzet van de gebruiker als bouwer en zijn bevoegdheden daarbij. Er wordt aangegeven welke minimale kennis en kunde de gebruiker moet hebben om de rolsteiger op verantwoorde wijze te kunnen opbouwen en demonteren.

PDF downloaden

Werken op hoogte | Arboportaal

Brand- en explosiegevaar

Wat kun jij doen om te zorgen voor je eigen veiligheid en voor die van anderen?

Vóórdat je aan de slag gaat:

+ Ga vooraf na of passende maatregelen zijn getro en (bijvoorbeeld of de juiste vergunningen zijn afgegeven).
+ Gebruik de juiste PBM-en.
+ Ken de vluchtwegen en houd deze vrij van obstakels.
+ Laat anderen weten waar je werkt.
+ Voorkom gas- en stofexplosies en zorg ervoor dat er geen explosieve concentraties in de lucht kunnen ontstaan en verwijder mogelijke ontstekingsbronnen. Meestal worden deze maatregelen door derden genomen.
+ Zorg ervoor dat er op de plaatsen waar vonken of hoge temperaturen ontstaan, geen ontplofbaar gasmengsel aanwezig is.

Als je aan het werk gaat:

 • Zorg ervoor dat het materiaal geen gevaarlijke vonken of hoge temperaturen kan veroorzaken en verhit geen (vloei)stoffen.
 • Zorg ervoor dat een gasontploffing die in het materieel optreedt zich niet naar de omgeving kan voortplanten; controleer altijd of het materieel beschadigd is.
 • Rook niet op explosiegevaarlijke plaatsen.
 • Gebruik alleen toegelaten (elektrisch) gereedschap en meetinstrumenten.
 • Gebruik vonkvrij gereedschap, zoals sleutels en hamers van aluminiumbrons

Zone-indeling

Plaatsen waar explosiegevaar is, hebben een zone-aanduiding. Daaraan kun je zien hoe groot het gevaar is.

Zone Omschrijving
0 een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
1 kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
2 kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
20 een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
21 kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot (tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)
22 kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 0,1% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van een activiteit)

Keuze elektrisch materieel

Met de indeling in gevarenzones kun je per zone veilige elektrische materialen kiezen. Zorg ervoor dat:

 • het materiaal geen gevaarlijke vonken of hoge temperaturen kan veroorzaken;
 • op de plaatsen waar vonken of hoge temperaturen ontstaan, geen ontplof- baar gasmengsel kan komen;
 • een in het materieel optredende gasontploffing zich niet naar de omgeving kan voortplanten en het materieel niet kan beschadigen.

Apparaten bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen, moeten voldoen aan de ATEX 114-richtlijn. Producten die voldoen aan de eisen van de ATEX 114 richtlijn zijn te herkennen door een extra teken in combinatie met de CE markering:

Let op: in een omgeving met gas gebruik je ander materieel dan in een omgeving met stof. Soms moet je speciale handschoenen, antistatische kleding en schoenen aan. Check dit altijd bij een expert. Arbo-of VGM-functionaris

Dieselrook

Dieselmotoren worden veel gebruikt in de bouw en infra, techniek en onderhoud vanwege hun grote vermogen, de bedrijfszekerheid en het hoge rendement. Bij verbranding van diesel ontstaat een mengsel van stoffen. Deze dieselmotoremissie (DME) bestaat uit vaste deeltjes en gassen. Een deel van de deeltjes en gassen is schadelijk voor de gezondheid.

Hoe word je blootgesteld aan DME?

Je wordt blootgesteld aan DME als je in de buurt van draaiende dieselmotoren moet werken. Denk aan hei-installaties, grondverzetmachines, compressoren en aggregaten of heftrucks. Maar blootstelling kan ook plaatsvinden bij werkzaamheden in de buurt van voorbijrijdend verkeer.

In besloten of afgesloten ruimten, zoals tunnels, werkplaatsen, maar ook greppels en straten met veel bebouwing is weinig ventilatie. DME kan dan ophopen, waardoor de blootstelling nog hoger is dan in het open veld.

 

Wat zijn de gevolgen van blootstelling aan DME?

DME kan verschillende effecten hebben op de gezondheid, waaronder oogirritatie, hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontstekingsreacties en longfunctieveranderingen, mogelijk samenhangend met COPD en astma. Daarnaast is er een verhoogde kans op longkanker en blaaskanker. DME staan op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Veilig werken met DME

Het is belangrijk om de blootstelling aan DME zo laag mogelijk te houden. Hiervoor zijn maatregelen nodig. Op volgorde van belangrijkheid zijn dit mogelijke maatregelen:

1. Substitutie
De ingrijpendste en beste maatregel is het vervangen van dieselmotoren door bijvoorbeeld elektromotoren of LPG-motoren.

2. Technische maatregelen

 • Schoner materieel toepassen.
 • Roetfilters, katalysatoren en combifilters.
 • Bronafzuiging bij stationaire bronnen.
 • Afzuiging en/of geforceerde ventilatie met toevoer van verse lucht.

Het goed onderhouden van materieel is belangrijk. De werking van motoren kan afnemen, waardoor de uitlaatgassen teveel schadelijke stoffen bevatten.

 

3. Organisatorische maatregelen

Als vervanging of technische maatregelen niet voldoende of niet mogelijk zijn, moet je werkgever de oplossing zoeken in organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld:

 • Aggregaten zo ver mogelijk van de werkplekken vandaan zetten.
 • Organiseer het werk zo dat er zo weinig mogelijk dieselmotoren gelijktijdig op de werkplek aanwezig zijn.
 • Plan werkzaamheden zo dat mensen niet onnodig worden blootgesteld. Het (gedeeltelijk) afsluiten van de weg is daar een voorbeeld van.
 • Zet de motoren uit als ze niet worden gebruikt.

4. Gebruik ademhalingsbescherming
Als alle technische en organisatorische maatregelen onvoldoende zijn, moeten werknemers ademhalingsbescherming gebruiken. Deze moet zowel gassen als deeltjes tegenhouden; volgelaatsmasker met A2/P3-filter.

Lijm, kit en PUR

Lijm, kit, primers en PUR worden in de bouw, techniek en onderhoud veel gebruikt. Maar er zitten diverse schadelijke middelen in, zoals iscocyanaten. Isocyanaten zijn schadelijk. Mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling hier aan zijn:

 • irritatie van ogen en luchtwegen
 • beroepsastma
 • contacteczeem

Let op:  In of op plaatmaterialen kunnen kleurpigmenten, brandwerende middelen, lijmen en vezels zitten. Bij zagen of schuren kan ongezond stof, damp of gas vrijkomen.

 

Zo werk je veilig met lijm, kit en PUR

 • Werk met uitgeharde isolatieplaten in plaats van met schuim.
 • Let er op dat er goed geventileerd wordt als er in een kleine ruimte meer dan één bus PUR-schuim wordt verspoten en gebruik onafhankelijke ademhalingsbescherming.
 • Gebruik een veiligheidsbril, handschoenen (neopreen of nitrilrubber) en goed sluitende werkkleding.
 • Gebruik bij het verwerken van uitgehard schuim ademhalingsbescherming(halfgelaatsmasker met filtertype P2).

NAPO en chemische stoffen

Tools en gadgets

Pijpendrager

De pijpendrager is een veilige oplossing voor het mee omhoog nemen van pijpen en buizen op elektrische schaarhoogwerkers. Het frame is simpel te (de)monteren en houdt het platform vrij.

Kniebeschermers met wieltjes

Er zijn kniebeschermers waar je wieltjes op kunt klikken. Zo kun je je makkelijk verplaatsen en draaien, zonder opstaan. Ze schijnen ook beter voor je rug te zijn.

Exoskelet, zo word jij superman

Tillen zonder last van je rug, boven je macht werken zonder lamme armen of moeiteloos zware voorwerpen verplaatsen? Na tientallen jaren onderzoek vinden exoskeletten hun weg naar de werkvloer. Straks vinden we exoskeletten heel gewoon.”

Lees hele artikel op De Makers van Morgen