Bewust Veilig 2018

Hierbij treft u een formulier aan met het verzoek dit – zo veel mogelijk – in te vullen.

Ter toelichting:
• het aantal locaties en betrokken personen: de totale aantallen kunnen wij gebruiken om in persberichten etc. te communiceren naar aanleiding van Bewust Veilig 2018;
• korte beschrijving activiteiten: geef hier in het kort aan wat u die dag (extra) doet om veiligheid onder de aandacht te brengen op uw project(en);
• interesse Inspectie SZW: ook dit jaar is de Inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) bereid een aantal inspecteurs als adviseur projecten te laten bezoeken. Op deze manier wil ook de Inspectie SZW haar betrokkenheid bij en het belang van deze dag onderstrepen.

Hebt u interesse om een inspecteur die dag bij de activiteit op uw project(en) te betrekken, dan kunt u dit op het formulier aangeven. Vul de daar gevraagde gegevens volledig in.
NB: de Inspectie heeft maar een beperkt aantal inspecteurs voor deze dag vrijgesteld, dus er is geen garantie dat alle verzoeken worden ingewilligd.

Met veilige groet,

Aannemersfederatie Nederland
Bouwend Nederland
UNETO-VNI