Bewust Veilig-dag geannuleerd vanwege coronavirus

Het kabinet heeft zondag 15 maart aanvullende maatregelen bekendgemaakt in de aanpak van het coronavirus. Deze resulteren erin dat het openbare leven nog verder wordt beperkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo blijven vanaf onder andere alle scholen en kinderopvangverblijven dicht en sluiten horecagelegenheden de deuren. De maatregelen komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet en blijven in eerste instantie van kracht tot en met maandag 6 april a.s.
 

Dit zijn buitengewone tijden en we moeten er alles aan doen om ons steentje bij te dragen aan het indammen van het virus. Om die reden roept de organisatie van de Bewust Veilig-dag iedere deelnemer op om de adviezen van het kabinet en het RIVM in acht te nemen en de ingeplande activiteiten rondom de Bewust Veilig-dag af te gelasten.

 

“Veilig werken loopt als een rode draad door KiesZon heen”

Bram Peperzak

Operationeel Directeur
KiesZon
Rosmalen

“KiesZon, dochteronderneming van Greenchoice, geeft vorm aan de solar revolutie in Nederland. Dat doen we door zonnestroomsystemen te realiseren voor bedrijven en particulieren.”

Meer

Veiligheid een speerpunt
“Wij zijn koploper in de  solarbranche en dat willen wij ook zijn op het gebied van veiligheid. In ons werk wordt er op grote hoogte met stroom en hoge spanning gewerkt. Mocht er iets misgaan, dan gaat het vaak ook goed mis, daar willen wij als KiesZon ver vandaan blijven. Om die reden hebben wij van veiligheid een speerpunt gemaakt. Wij willen namelijk vanuit onszelf de garantie hebben dat we er daadwerkelijk alles aan hebben gedaan om een ongeval te voorkomen.”

Rode draad
“Veilig werken loopt als een rode draad door KiesZon heen. Dat komt in de praktijk op diverse manieren tot uiting. Zo staat veiligheid bij ieder projectoverleg op de agenda en komt het bij alle teambesprekingen terug. Voor elk project dat KiesZon uitvoert wordt bijvoorbeeld een veiligheidsplan gemaakt.”

Veiligheid borgen
“Na het ontwikkelen van veiligheidsplannen, zijn we een aantal jaren geleden aan de slag gegaan VCA** gecertificeerd te worden, om daarmee veiligheid nog verder te borgen in onze bedrijfscultuur. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) en toolboxmeetings geïntegreerd in onze werkprocessen. Stap voor stap hebben we zo alles ingevoerd en doorgevoerd en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van de VCA** certificering. Zo doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen die voor of met KiesZon werkt ’s avonds weer veilig thuis op de bank zit.”

www.kieszon.nl

“Verbetering op alle fronten na Bewust Veilig dag”

Dyon Rademaker

Directeur
Rademaker Warmtetechniek
Almere

“Veiligheid is voor ons een belangrijk thema dat continu veel aandacht krijgt. De Bewust Veilig dag is een mooi moment om er samen eens heel bewust bij stil te staan.”

Meer

“Vorig jaar hebben we voor al onze 10 medewerkers een extra toolbox-meeting gehouden met externe expertise. Dit jaar doen we weer mee. Je merkt na zo’n dag dat er op alle fronten verbetering optreedt.

Jongeren zijn zich vaak al goed bewust van risico’s en veiligheidsmaatregelen. Oudere medewerkers denken vaak dat hun ervaring hen redt, ze zijn van oudsher niet gewend om zich te beschermen. Maar na zo’n dag zijn ook zij er bewuster mee bezig.

Op grotere bouwprojecten wordt veiligheid al vaak standaard gefaciliteerd. Maar wij hebben veel kleine vervangingsklussen op het dak, een nieuw kapje voor de rookgasafvoer bijvoorbeeld. Als je voor 100 euro tien minuten het dak op moet, is het moeilijk te verkopen dat je daarvoor 300 euro aan kosten voor veiligheidsmaatregelen treft. Een mensenleven is veel meer waard dan die 300 euro, dus als klanten het er niet voor over hebben, doe ik het liever gewoon niet.”

www.rademakerwarmtetechniek.nl

“Werkplekinspecties leveren waardevolle informatie op”

Willem-Jan Broekkamp

KAM- en opleidingscoördinator
Bonarius Techniek
Zwanenburg

“We denken vaak puur in VCA-termen als we het over veiligheid hebben. In regeltjes. Tijdens de Bewust Veilig dag zoomen we juist in op gedrag en bewustzijn. Daarmee zijn veel ongevallen te voorkomen.”

Meer

“Net als vorig jaar, organiseren we ook dit jaar weer uitvoerige werkplekinspecties op de Bewust Veilig dag. Op één dag voeren alle leidinggevenden zo’n inspectie uit voor hun eigen afdeling. Ze kijken op de werklocaties of steigers gekeurd zijn, of auto’s opgeruimd zijn, hoe veilig het gereedschap is en welke voorzorgsmaatregelen de monteurs treffen.

Daar komt waardevolle informatie uit voor ons veiligheidsmanagementsysteem. Maar het stimuleert ook onze monteurs om de overige 364 dagen bewuster bezig te zijn met de gevaren. Voor onze medewerkers zijn verbranding en snijwonden bij het bewerken van installatieleidingen veel voorkomende risico’s. Werken op hoogte blijft het grootste gevaar. Die proberen we zoveel mogelijk te minimaliseren.

We beschikken over een fulltime preventie-medewerker en checken als VCA-gecertificeerd bedrijf constant de veiligheidssystemen. Maar het zijn de mensen op de werkvloer die het uiteindelijk in de praktijk moeten brengen. Daarom richten we ons vooral op hen tijdens de Bewust Veilig dag. Na afloop zullen we – net als vorig jaar – de foto’s en ervaringen delen in de social media en op ons eigen intranet. Die zijn vorig jaar enorm veel gelezen en gedeeld.”

www.bonarius.com

“Mensen extra bewust maken dat een ongeluk in een klein hoekje zit”

Martijn Wolters

Directeur
Fabribouw
Elst (Gelderland)

“We zijn een klein bedrijf en hebben vorig jaar met drie man aandacht besteed aan veiligheid in de bouw maar ook aan veiligheid in z’n algemeenheid.”

Meer

“We komen allemaal ergens anders vandaan en hebben dan ook onze ervaringen met onveilige situaties bij eerdere werkgevers met elkaar uitgewisseld. Het gaat dan voornamelijk om incidenten waarbij iemand is gestruikeld of gevallen.

Na die Bewust Veilig dag merk ik dat er toch veel bewuster met veiligheid wordt omgegaan. De Bewust Veilig stickers van de afgelopen editie zitten nog steeds op de deur zodat iedereen continue herinnerd wordt aan een veilige werkplek. Onlangs had iemand te maken met een onveilige situatie en meteen kwam Bewust Veilig weer ter sprake.

Uiteraard willen we dit jaar ook weer meedoen. Veiligheid is en blijft een zeer belangrijk onderwerp, waarbij we ook de mindere ervaringen kunnen delen om ons weer extra bewust te maken dat een ongeluk in een klein hoekje zit.”

www.fabribouw.nl

“Uiteraard zijn wij het hele jaar door bezig met veiligheid”

René Vanhommerig

Directeur-eigenaar
GrausBouw
Hoensbroek

“Tijdens de eerste Bewust Veilig in 2017 hebben wij een extra toolbox ingelast en het beschikbaar gestelde campagnemateriaal, zoals de posters, met onze 35 service monteurs besproken. Die posters hangen er nu nog!”

Meer

“Want het is belangrijk om zelf een veilige werkplek te hebben en elkaar aan te spreken op veiligheid als dat nodig blijkt. Maar vaak durft men dat niet of vindt men het stom er iets over te zeggen tegen de ander.

Uiteraard zijn wij het hele jaar door bezig met veiligheid. Dit doen wij met toolboxen maar met name door elkaar voortdurend aan te spreken op veilig werken. Natuurlijk heeft iedereen bij ons ook een VCA maar het belangrijkste is dat iedereen bewust met veiligheid bezig is en zich niet moet verschuilen achter allerlei veiligheidscertificeringen. Want wat heb je aan zo’n papiertje als er iets onveiligs gebeurd? Daarom blijven wij het belang van een veilige werkplek continue herhalen om zo het bewustzijn te vergroten. Want het gaat uiteindelijk om de mindset, niet alleen om het hebben van een veiligheidscertificaat.

Op 16 maart doen wij weer mee met Bewust Veilig. Met een speciale toolbox zullen we die dag nog eens extra aandacht besteden aan veiligheid op de werkplek. Maar ook na 16 maart zullen we het veiligheidsaspect blijven herhalen.”

www.grausbouw.nl

“Start veiligheid al in een vroeg stadium”

Wibo Feenstra

Veiligheidskundige
Jorritsma Bouw
Bolsward

“Veiligheid begint bij Jorritsma Bouw al in een vroegtijdig stadium, namelijk in de projectengineering en calculatie. Voordat men partijen selecteert in een project, wordt gecontroleerd of het bedrijf over de juist kwalificaties beschikt.

Meer

Iedereen die de bouwplaats betreedt, wordt gecontroleerd op de benodigde certificaten voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden maar ook op certificaten die vereist worden door onze opdrachtgevers. Medewerkers ontvangen voor de start van het werk dagelijks een instructie over de geldende regels en worden geïnformeerd over de potentiële risico’s tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De veiligheidskundige verstrekt maandelijks een toolbox met een veiligheidsonderwerp en informeert over actuele zaken.”

Meer interactie op de bouwplaats door directe benadering
“Sinds vorig jaar besteden we meer aandacht aan het direct aanspreken van medewerkers op de bouwlocatie zelf. De veiligheidskundige loopt frequent een observatieronde over de bouwplaats en spreekt ter plekke medewerkers aan over mogelijke risico’s en hoe zij daar zelf op kunnen reageren. Sindskort lopen ook de bouwplaats medewerkers frequent een veiligheidsronde ter bevordering van het veiligheidsbewustzijn. Deze werkwijze wordt enorm goed ontvangen en er is een betere interactie tussen de medewerkers. Als aanvulling heeft de veiligheidskundige hierover een een toolbox opgesteld – elkaar aanspreken in onveilige situaties – waarin tips en adviezen worden gegeven op het gebied van communicatie.”

Toename aantal meldingen door grotere aandacht voor veiligheid
“Door een toename van inspecteurs en veiligheidskundigen is er tegenwoordig meer toezicht op de bouwlocatie. Daarbij zijn medewerkers zich de afgelopen jaren bewuster geworden van de risico’s op de bouw. De grotere bewustwording zorgt ervoor dat onveilige situaties sneller worden herkend en dat deze ook worden gemeld bij de leidinggevende en veiligheidskundige. Iedere melding draagt mee in het verhogen van de veiligheidscultuur en het verbeteren van de veiligheid op de bouw.”

www.jorritsmabouw.nl

“Veiligheid is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering”

Edwin de Veld

Hoofd PZ en KAM-coördinator
UBA Bouw | Projectontwikkeling
Uithoorn

“Veiligheid neemt een belangrijke plek in binnen onze organisatie en is volledig geïntegreerd in ons managementsysteem.

Meer

Daarom houd ik me als hoofd personeelszaken ook bezig met alle veiligheidsaspecten binnen UBA.
Standaard hanteren wij bij elk project een algemene risico-inventarisatie. Door de grootte van onze projecten voeren wij daarnaast ook nog een project risicoanalyse uit. Als hoofdaannemer voeren wij bij de start van elk project werkaanvangsgesprekken met de onderaannemers.”

Interne en externe veiligheidscontroles
“Om de veiligheid te waarborgen vinden bij ons zowel intern als extern veiligheidscontroles plaats. De uitvoerder moet maandelijks zijn eigen project controleren aan de hand van een door ons opgestelde vragenlijst en eens in de zes weken komt een externe veiligheidskundige langs voor controle. Daarnaast voeren onze projectleiders structureel veiligheidscontroles uit op de bouw. Dat gebeurt ook om de 6 weken en zijn toegespitst op het thema van onze veiligheidscampagne. De thema’s van onze VGM-campagnes worden gebaseerd op de resultaten van deze veiligheidscontroles waaruit wij de meest voorkomende risico’s analyseren.”

Veiligheidscampagnes
“Sinds een aantal jaar hebben wij veiligheidscampagnes met als doel de bewustwording van veiligheid onder onze medewerkers te vergroten. In de komende veiligheidscampagne komt randbeveiliging aan bod, omdat is gebleken dat dit een veelvoorkomend risico is. Randbeveiliging wordt niet altijd even juist gebruikt of teruggeplaatst. Om het jaar lanceren we een nieuw campagnethema waar we het hele personeel bij betrekken, want we informeren iedereen met een brief over het thema en de risico’s, zodat ook het thuisfront op de hoogte is. Zo worden onze medewerkers mogelijk ook door familie gewezen op veiligheid en wordt via deze weg het bewustzijn vergroot. Nadat we alle onderaannemers hebben geïnformeerd, trappen we af met een specifiek op dit thema toegepaste toolbox. Ook de werkplekinspecties van een project stemmen we af op het specifieke veiligheidsonderwerp wat op dat moment speelt. Tussentijdse terugkoppeling naar het personeel over de resultaten van de campagne en werkplekinspecties publiceren we in ons personeelsblad dat twee keer per jaar verschijnt.Naar aanleiding van onze vorige campagne waar risico’s met hijswerkzaamheden centraal stonden, heeft bijna 70 procent van onze werknemers een cursus gevolgd en gebeurt het hijsen nu veel secuurder.”

Minder onveilige situaties
“Wij maken gelukkig op onze projecten steeds minder onveilige situaties mee. Dat heeft enerzijds te maken met maatschappelijke veranderingen, namelijk dat werk veilig moet zijn en anderzijds de manier waarop wij als bedrijf omgaan met veiligheid. Dit maakt dat onze medewerkers zich bewust zijn van het feit dat veiligheid erg serieus moet worden genomen. Al onze bouwmedewerkers hebben bijvoorbeeld de cursus veiligheidsbewustzijn gevolgd.”

www.uba.nl 

“Iedereen wordt betrokken om risico’s te beperken”

Wout Lemmens

Hoofd KAM
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Dokkum

Veiligheid is zowel op de werkvloer als op de bouwplaats erg belangrijk. Maar hoe zorgen we er samen voor dat onze werkzaamheden op een veilige manier verlopen? Tijdens de derde editie van Bewust Veilig hebben we hier extra bij stilgestaan… 

Meer

… Wout Lemmens, hoofd KAM bij Bouwgroep Dijkstra Draisma geeft tekst en uitleg.

 

Iedereen wordt betrokken om risico’s te beperken

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Het is daarom belangrijk om iedereen te betrekken en hierdoor risico’s te beperken. Wout: “We vinden het belangrijk dat iedereen op een zo veilig mogelijke plek kan werken. Dit geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onderaannemers. Iedereen krijgt te maken met de bouwplaats regels en daarnaast organiseren we regelmatig veiligheidstrainingen en toolboxmeetings.”

Laatste Minuut Risico Analyse

“Vorig jaar speelden we met veel collega’s ons eigen Veiligheidsspel. Dit jaar hebben we gekozen voor iets anders”, aldus Wout Lemmens. Om te helpen bij de uitvoering van de Laatste Minuut Risico Analyse werden er vandaag LMRA kaartjes uitgedeeld. “We hebben deze kaartjes gemaakt met als doel de bouwplaats medewerkers bewust te maken van alle risico’s. Uitgangspunt hierbij is dat risicovolle activiteiten pas mogen starten wanneer de benodigde maatregelen zijn getroffen.”

Stresshelm

Op de bouwplaats, maar ook op kantoor loopt de spanning soms hoog op, vertelt Wout. “Hiervoor delen we naast de LMRA kaartjes ook stresshelmpjes uit. De stresshelm is een zachte helm en vergelijkbaar met een stressbal. Door in de helm te knijpen verhoogt de hartslag en de bloedsomloop. Dit zorgt voor een betere circulatie naar de hersenen. Ook helpt de stresshelm bij het voorkomen of verlichten van RSI en carpaal tunnel syndroom. Kortom: ideaal voor het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

www.bgdd.nl

“Digitaal platform creëren om veiligheid te bevorderen”

Kommer den Uil MBA

Hoofd KAM
BAM Infra
Nederland

“BAM Infra Nederland houdt zich bezig met diverse infrastructurele projecten op het gebied van wegen en spoor, maar ook telecom, verkeerstechniek en civiele kunstwerken.

Meer

BAM Infra Nederland heeft circa 4.000 medewerkers in dienst. We beschikken onder meer over OHSAS 18001, VCA Petrochemie, Veiligheidsladder, ISO 9001, ISO 14001, CO2-prestatieladder niveau 5 en diverse BRL-procescertificaten.”

“We zijn volop bezig om informatie over veilig werken te digitaliseren. We merken dat we onze medewerkers en onderaannemers op die manier het beste kunnen bereiken en zo snel in kunnen spelen op veranderingen in ons werkveld. Zo worden er al online projectinstructies gegeven. Ook hebben we sinds kort een app voor het melden van onveilige situaties, deze wordt binnenkort uitgebreid met informatie over de veiligheidsrisico’s en risico-inventarisaties.”

Gezond naar het werk en gezond weer naar huis
“In onze sector hebben wij onder andere te maken met risico’s op aanrijdingen, elektrocutie, het werken met gevaarlijke stoffen en werken op hoogte. Onze doelstelling is uiteraard om incidenten en ongevallen te voorkomen. Ons uitgangspunt is: gezond naar het werk en gezond weer naar huis! Als er toch iets gebeurt, willen we dat zo snel mogelijk weten om ondersteuning te kunnen bieden. We werken daarom met een speciaal BAM noodnummer. Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar en schakelt direct door naar een veiligheidskundige.”

“Bij bodemwerkzaamheden is het belangrijk om altijd eerst bodemonderzoek uit te voeren en dit te beoordelen voor je start met de uitvoering. Hiervoor is een speciale Bodemdesk in het leven geroepen die zo snel mogelijk vaststelt of er sprake is van bijvoorbeeld verontreiniging en welke beheersmaatregelen nodig zijn.”

BAM Safety
Op de eerste Bewust Veilig op 17 maart 2017 werd de website BAM Safety gelanceerd om medewerkers en ketenpartners bewuster te maken van het belang van veilig werken. “Deze website is een platform waarin ervaringen gedeeld worden over onder meer het voorkomen van risico’s. Tijdens de eerste Bewust Veilig weren in Amsterdam de gouden en zilveren helmen uitgereikt aan medewerkers en onderaannemers met de beste ideeën om projecten nóg veiliger te maken.”

http://www.baminfra.nl

“Werkgroep veiligheid brengt veiligheidscultuur naar hoger niveau”

Berno Sleijster

KAM-coördinator
KWS Infra
Leek en Zwolle

“Om onze mensen bewuster te maken van veiligheid, proberen we zoveel mogelijk met hen in gesprek te gaan.

Meer

“Om onze mensen bewuster te maken van veiligheid, proberen we zoveel mogelijk met hen in gesprek te gaan. Dit is ook de kern van ons VolkerWessels veiligheidsprogramma WAVE (Wees Alert Veiligheid Eerst). Elke dag is veiligheid een vast onderdeel van het projectteamoverleg, maar ook tijdens het overleg in de keet komt veiligheid altijd aan bod. Door ons te richten op de kennis van risico’s en het gedrag van onze medewerkers proberen wij onze veiligheidscultuur te veranderen. Het wordt pas echt veilig als medewerkers de veiligheidsregels begrijpen, zij de mogelijkheid hebben om deze uit te voeren en zij de veiligheidsregels ook altijd zelf willen uitvoeren. Hiervoor is commitment en medewerking van de gehele organisatie nodig. Per vestiging hebben wij een werkgroep veiligheid die de veiligheidscultuur naar een hoger niveau wil krijgen. Dat doen zij bijvoorbeeld door op de projectlocaties een vergadering te houden en daar zoveel mogelijk medewerkers bij te betrekken. Maar ook door middel van publicaties in ons bedrijfsblad, via onze website, door persoonlijk contact en tijdens scholingsdagen proberen zij iedereen bewuster te maken over allerlei veiligheidszaken.”

Technische hulpmiddelen helpen bij een veilige bouwplaats
de veiligheid op de bouwplaats zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Zo laten wij alle nieuwe graafmachines standaard voorzien van 360 graden camera’s zodat de bestuurder rondom de machine optimaal zicht heeft. Ook verplichten wij al onze onderaannemers om hun machines te voorzien van camera’s en achteruitrijsignalering. Daarnaast zijn we bezig met het testen van diverse koelvesten voor onze asfaltploegen tijdens de hete zomerdagen. Tijdens het asfalteren kan de temperatuur op of achter een machine hoog oplopen. Als iemand daar de hele dag in moet werken, is voor een veilige werkomgeving verkoeling noodzakelijk. Er zijn vesten die je in water dompelt waarna deze een aantal uur verkoeling geven of koelvesten die je kan vullen met water. Sinds enkele jaren werken we met een eigen app waarmee onder andere kwaliteitscontroles en veiligheidsrondes kunnen worden uitgevoerd. Hiermee kunnen wij zaken meteen vastleggen, direct foto’s toevoegen en gemakkelijk meldingen maken.”

Risicobewust aan het werk
“Sinds 2 jaar heeft VolkerWessels, waar KWS onder valt, een landelijke veiligheidsdag. Hiermee proberen we iedereen nog meer bewust te maken van de risico’s op het werk. Ook willen we ze handvatten meegeven om beter zelf een eerste risicobeoordeling uit te kunnen voeren.”

www.kws.nl

ASK Romein B.V.
Kuijpers Installaties
PureSolar
APK Group Nederland
Orsatel
Pologis
N3MP
Ferman Rail BV
Unica
Gemeente Groningen
Aarts Bouw BV
BUKO Bouw
Heuvelman Ibis BV
De Boer
GrausBouw BV
Jansma Drachten BV
Sallandse Wegenbouw
Gebr. De Koning BV
Adriaans Bouwbedrijf BV
Zublin Civiele Betonbouw
Aannemingsbedrijf QUALM
VORM Bouw
Van Dorp Installaties
SpouwVast
Aannemingsbedrijf de Jong Ursem
Vroom Funderingstechnieken
SOSvolaris
Versluys Groep
Voegbedrijf Heldoorn
UBA Bouw BV
ITN Bouw
AA Schroefpalen
Cordeel Nederland
Balvert Betonstaal BV
Strukton Rail
Possehl Aannemingsbedrijf
DISC BV
Volta Limburg
Jorritsma Bouw BV
Bouwbedrijf Bootsma BV
Max Bogl Nederland BV
Aannemingsbedrijf Klein Wieringeni
Installatie Groep Spijkenisse
Via Certus
A-Lanes-A15
Petersburg Constultans BV
Poppe Installatietechniek BV
BOS Installatiewerken
Gebr. van Kessel
Jansen Terborg
Verboon Maasland
Heijmans
Electrotechniek Henny Geraerds
Rijksvastgoedbedrijf
Vandermeer Installaties
Lok Techniek
TBI Holding BV
De Kok Bouwgroep BV
Van Wijnen
IMI Aero-Dynamiek
Hendriks Bouw en Ontwikkeling BV
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Kremer
Wiersma Bouw Leeuwarden BV
Van der Weerd Installatietechniek
Kuijpers Bouw Heteren BV
Aqua Sprinklersystemen BV
H4A
3 Bouw BV
Rasing Bouw en Aannemingsbedrijf BV
Loomans betonboringen BV
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Marku Bouw BV
Cuppens en zn Aannemers BV
Bouwbedrijf Nieuwe Maten BV
Bibo Allround Bouw
Boswijk Bouw
Remmers Bouwgroep BV
Bouwbedrijf Fred Meeder
Gooi's Bouwbedrijf G.B.B. BV
Ervast Int. BV
Bouwbedrijf A. Huurdeman BV
Dura Vermeer Groep NV
Mourik Infra BV
Van Gelder Groep
GKB Groep BV
De Romein Infra
Swietelsky Rail Benelux BV
Gemeente Rotterdam
SPG Zuid-Holland
Salverda Bouw
INCO Installatiebedrijf BV
HZPC
Gebr. Dingemans
Brabant Water Distributie
Doesburg Installatie BV
Bonarius Bedrijven
Dijkstra Huisman Infra
Leeuwenstein Groep
Bouwonderneming Veeneman
PI Leeuwarden
Dijkstra Huisman Infra
BAM Bouw en Vastgoed Nederland
Van Spijker Infrabouw BV
Van Dorp Installaties
Heiligers Bouw BV
Enexis
Bewust Bouwers
Kuijpers Installaties
Safemaker
UBA Bouw BV
A. Hak Electron
Bots Bouwgroep
Nijha
SWB
Loohuis Installatgroep BV
Heembouw
Gebr Snellen BV
Bouwmensen Oss
Inframensen Zuid
Bouwmensen Nijmegen
van Mourik Bouw BV
Aarsleff Leidingrenovatie BV
Ploegam BV
Gebr. De Koning BV
Breman Maasland
Nijhof Installatietechniek
Willemsen Installatie BV
A. Hak Drillcon
Van Dijnsen
Vermeulen Groep
Bouwbedrijf R.J.L. Overdevest BV
Widdonckschool Weert
Bouwbedeijf J. van de Linde Kloetinge BV
Memodidact
Stedin
Schildersvakopleiding Midden Nederland
Hurks Bouw
Holland Drilling
Breman Woningbeheer Zuid
Poppe Installatietechniek BV
Heerkens van Bavel Bouw
Aannemersbedrijf Gerard Borst BV
COBB Europe LTD
Construction Media BV
Tagpoint Training BV
Gemeente Rotterdam / Stichting rondom GWW
Timmermans Hardglas
Installatiebedrijf Pascal Wijns
Lok Techniek
Vodavi BV
Baas BV
Bouwmaat Roermond
Vlutters Tools
Van Dillen Bouwgroep
HSB
Strabag BV
Logchies Renovatie
Ballast Nedam Construction Building Projects
Ministerie van Defensie
Dijkstra Huisman Infra
Kroes Aannemingsbedrijf BV
Bouwbedrijf Van der Wardt BV
Gerard Bos Machineverhuur BV
ZuidPlus
Van Stipdonk Landschapsinrichting
Brabantwater
Energiewacht Installatie
21 Groep
Sissing Noord BV
Bonarius Bedrijven
Rijkaart Elektrotechniek BV
Easy Montage
Vriend BV
Haitsma BV
Polytechniek BV
Rijndorp Installaties BV
Schouten Techniek
ST/Warmte
Jeje Elektro
GeTiB BV
BB Systems
Chubb Fire and Security BV
Brusche Elektrotechniek
Stigas
Spie Smart city Network Solutions
Tibo-Veen
Wits Noord BV
Wits Dokkum BV
Egro Services BV
Actemium
The Plumbers Installatietechniek
Peter Romijn Support