Bewust Veilig-dag geannuleerd vanwege coronavirus

Het kabinet heeft zondag 15 maart aanvullende maatregelen bekendgemaakt in de aanpak van het coronavirus. Deze resulteren erin dat het openbare leven nog verder wordt beperkt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo blijven vanaf onder andere alle scholen en kinderopvangverblijven dicht en sluiten horecagelegenheden de deuren. De maatregelen komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet en blijven in eerste instantie van kracht tot en met maandag 6 april a.s.
 

Dit zijn buitengewone tijden en we moeten er alles aan doen om ons steentje bij te dragen aan het indammen van het virus. Om die reden roept de organisatie van de Bewust Veilig-dag iedere deelnemer op om de adviezen van het kabinet en het RIVM in acht te nemen en de ingeplande activiteiten rondom de Bewust Veilig-dag af te gelasten.

 

“Het gaat vooral om veiligheidsbeleving”

Hero Boonstra

Head of HSSE
Engie Services
Bunnik

“ENGIE Services, Nederlands grootste technisch dienstverlener, levert innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen…

Meer

… voor onze klanten in de industrie, energie, infrastructuur en utiliteit. Engie Services richt zich met 6000 medewerkers voornamelijk op de B-to-B markt.”

Samenwerking is onmisbaar
“Veilig werken begint met de veiligheidscultuur binnen je bedrijf maar houdt daar niet op. Niet alleen op papier, maar vooral in de dagelijkse praktijk. Succesvolle samenwerking met ketenpartners is onmisbaar. Het werken op hoogte bijvoorbeeld vraagt om extra zorg: we komen helaas toch nog onveilige vloeren tegen. Dan moeten onze medewerkers kritische vragen kunnen stellen. Over wie nu de afzettingen regelt en dat het werk niet aanvangt voordat de betreffende vloer veilig is. Je moet weten wie de VGM-coördinator is, blijven vragen en géén genoegen nemen met halve antwoorden. Op die manier voorkom je echt ongelukken. Het gaat altijd om duidelijke en effectieve afspraken tussen alle partijen die betrokken zijn bij een project. Zonder veiligheidsbewustzijn bij de bouwpartners ben je nergens.”

Industrie als voorbeeld
“Onze veiligheidscultuur is sterk bepaald door onze activiteiten in de industrie. Daar is veilig werken op een hoog niveau geborgd. In de industrie is sprake van een essentiële veiligheidsbeleving. Als ik dat vergelijk met de cultuur in de bouw, dan mogen we nog stappen maken. Ik zie bij bouwers vaak wel een veiligheidscultuur op papier. Er zijn certificaten genoeg, maar certificaten zijn een middel, geen doel. Maar ik mis vaak de échte veiligheidsbeleving. Daarom ben ik blij dat Bouwend Nederland hier nu ook aandacht aan besteedt. Samen kunnen we de bouw veiliger maken.”

“We moeten ons ervan bewust zijn dat elke handeling van de ene bouwpartner consequenties heeft voor de andere partijen op het project. En daarover goed communiceren en ernaar handelen. Dat gebeurt soms nog onvoldoende. En als we onvolledige informatie delen en onder grote tijdsdruk werken, dan ligt een ongeluk op de loer.”

Veiligheid is topprioriteit
“Door preventieve maatregelen kunnen we veel onheil voorkomen. Daarop spreken we elkaar aan: leidinggevenden, vakmensen en veiligheidsdeskundigen. Ons motto: ‘gezond naar je werk en veilig weer thuis’. Daarbij past een houding van voortdurende argwaan. Is de werkplek nu veilig? Klopt alles? Onze medewerkers beseffen dat ze geen genoegen mogen nemen met onduidelijkheid. We delen onze ervaringen en leren van elkaar in het arbo-platform bij UNETO-VNI. Daar zitten we niet in een concurrentiepositie, maar hebben elkaar écht iets te bieden.”

http://www.engie-services.nl/ 

“Onze monteurs zijn ons belangrijkste kapitaal”

Martijn Verspeek

Eigenaar
Installatiebedrijf Verspeek
Valkenswaard

“Installatiebedrijf Verspeek is een bedrijf met 15 personeelsleden dat zich richt op installatie, service en onderhoud van onder andere cv-ketels, sanitair, ventilatiesystemen, airconditioning en loodgieterswerk. Ook lekkage-detectie behoort tot onze dienstverlening. Ons doel is om het meest klantgerichte bedrijf van Nederland te worden!”

Meer

Veiligheid
“Onze werkzaamheden zijn divers en wij willen deze zo veilig en gezond mogelijk manier uitvoeren. We beschikken over diverse veiligheidscertificaten, maar gaan die op korte termijn nog eens tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.”

Veilig werken
“Onze monteurs zijn ons belangrijkste kapitaal. We doen er alles aan om hen veilig te laten werken met het beste materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor ons is Bewust Veilig een mooi startpunt om nóg meer aandacht aan veilig werken te besteden. Bijvoorbeeld in samenwerking met ketenpartners en met de instrumenten voor veilig werken die UNETO-VNI ter beschikking stelt.”

www.installatiebedrijfverspeek.nl

“Aandacht voor specifieke risico’s”

Kees de Vos

KAM-Coördinator
Verboon Maasland b.v.
Maasland

“We proberen onze mensen zoveel mogelijk bewust te maken van de risico’s op de bouwplaats. …

Meer

Dat begint al bij de startwerkoverleggen waar veiligheid standaard op de agenda staat. Omdat risico’s per project kunnen verschillen, geven we extra aandacht aan juist die specifieke risico’s zodat iedereen hier extra op let. Daaraan koppelen we dan altijd een toolbox. En natuurlijk zorgen we dat voor alle werkzaamheden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar zijn.”

Persoonlijk contact met medewerkers 
“Wij proberen onze mensen op de bouwplaats bewust te maken van eventuele gevaren tijdens een zogenoemde ‘OOG-ronde’, waarbij ‘OOG’ staat voor onbewust onveilig gedrag. Wij gaan onaangekondigd de projecten af om met de mensen zelf in gesprek te gaan over zaken waar zij tegenaan lopen of mogelijk andere problemen. Met dit persoonlijk contact bereik je veel meer dan wanneer je als een soort politieagent over de bouwplaats een inspectie doet. Wij rapporteren onze bevindingen en bespreken dit dan bij het uitvoerdersoverleg.We merken en horen van onze mensen op de bouwplaats dat deze contactmomenten als zeer positief worden ervaren en dat is natuurlijk heel fijn om te zien. De terugkoppeling is nu ook groter zodat we goed in kaart kunnen brengen wat er speelt en waar mogelijk verbeterpunten zitten. Het is ook leuk om actief te zijn op locatie om te kijken of het allemaal klopt wat zich buiten, op de bouwplaats, afspeelt. Want veiligheid regel je niet alleen vanachter je bureau. Je moet ter plekke kijken of het werk veilig uitvoerbaar is.”

Veiligheid hoort erbij
“Gelukkig hebben wij in de afgelopen jaren geen grote ongelukken meegemaakt. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk vakmensen die door hun ervaring en gedrevenheid heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Bij de jongere medewerkers merk je duidelijk dat veiligheid een belangrijk onderdeel is geweest binnen hun opleiding. Ze weten niet beter dan dat het dragen van PBM’s hoort bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Wanneer een bouwplaats wordt betreden, gaat automatisch de helm op.”

Veiligheid moet uitvoerbaar zijn
“Veiligheid staat bij iedereen op nummer één en wordt ook steeds belangrijker gemaakt. Maar je moet wel realistisch blijven. Het bewust maken van een veilige werkomgeving is uiteraard van groot belang maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Daarnaast kijken wij ook naar de toekomst. Waar wil, kan en moet je staan met veiligheid over 5 jaar? Wat verwacht de maatschappij dan van ons als het gaat over veilig werken? Wij proberen hier nu al op te anticiperen.”

www.verboonmaasland.nl

“We gaan pas aan de slag als het veilig is!”

Ed Keijzer

HSEQ Adviseur
Feenstra
Lelystad

“Onze verwarmingsdivisie heeft te maken met specifieke risico’s. We werken bij mensen thuis en maken bijna dagelijks gebruik van niet al te stabiele vlizotrappen. Of we werken op daken. Onze verwarmingsmonteurs hebben te maken met asbest en met het risico op het vrijkomen van koolmonoxide bij gasinstallaties.

Meer

We hebben hierbij niet alleen oog voor het gevaar voor onze eigen medewerkers, maar ook voor die van de klant.”“Feenstra heeft 1.400 medewerkers en een klantbasis van ruim 800.000 Nederlandse huishoudens die we bedienen vanuit 18 vestigingen door het hele land. Wij plaatsen en onderhouden met name cv-installaties en ventilatiesystemen. Dit doen we bij huiseigenaren, voor woningcorporaties en bij VvE’s. Daarnaast heeft Feenstra vakmensen die zonnepanelen en elektronische beveiliging installeren, onderhouden en monitoren. We zijn een écht servicebedrijf en zijn 24/7 bereikbaar.”

Renovatie flatgebouw
“Onlangs hebben we de renovatie van een flatgebouw uitgevoerd in opdracht van een woningcorporatie. Dan is het belangrijk om vooraf met alle ketenpartners goede afspraken te maken over veilig werken. Dat gebeurt steeds vaker, maar daarin moeten we nog stappen maken. Wij stellen bij de start van een project altijd eerst de risico’s vast. Op dat moment kun je beter afspraken maken dan later in het project. Tijdsdruk en financiën zijn immers nog minder knellend. Als voorbeeld: we maken vooraf afspraken over het stilleggen van het werk als er bijvoorbeeld asbest wordt geconstateerd. We kunnen snel inventariseren of saneren nodig is of dat er sprake is van loos alarm. Zo blijven kosten tot een minimum beperkt.”

We werken veilig of we werken niet!
“Ons motto is: We werken veilig, of we werken niet! Dat herhalen we telkens weer, altijd, overal en bij iedereen. Natuurlijk laten we onze klanten niet in de kou zitten, maar we moeten wél veilig aan de slag kunnen. Om de aandacht voor veilig werken vast te houden organiseren we toolbox-meetings en werkplekbezoeken. Als er een incident is, wordt deze altijd geanalyseerd en gaan we na hoe we de situatie in een eventuele volgende vergelijkbare situatie veiliger kunnen maken. Onze insteek is dat we onze vakmensen niet moeten overstelpen met teksten over veilig werken. Wij hebben gekozen voor een map met tips: veel tekeningen en weinig tekst. Dat werkt het beste.”

Praktische checklists
“Feenstra is onderdeel van het Zweedse Vattenfall. Daarom beschikken we niet alleen over een VCA-certificaat en BRL 6000, maar zijn we ook gecertificeerd voor het internationaal erkende OHSAS 18001 (Occupational Health Safety Assessment System), een arbo managementsysteem dat vergelijkbaar is met ISO 9001. De certificaten zijn geen papieren tijgers. Ze worden vertaald naar praktische checklists die onze medewerkers dagelijks gebruiken.”

www.feenstra.com

“Integrale veiligheid wordt steeds belangrijker”

Ronald Velsink

KAM-Manager
Unica Groep
Hoevelaken

“Unica Groep is een landelijk opererende, technisch dienstverlener met 2.100 medewerkers. De onderneming heeft 14 vestigingen en daarnaast 7 specialistische afdelingen (voor onder meer…

Meer

… datacenters en sprinklers) en 3 projectenbedrijven. We zijn actief in de utiliteit, gezondheidszorg en steeds vaker in de industrie en in het bezit van o.a. het ISO 9001, ISO 14001 en VCA-certificaat.”

Ervaringen delen
“Een ongeluk zit in een klein hoekje. Laatst miste iemand de laatste trede van een trapje en brak zijn heup. We hebben dit ongeluk onmiddellijk met alle medewerkers gedeeld om hiervan te leren en er nog eens op gewezen hoe belangrijk het is trappen goed neer te zetten en goede veiligheidsschoenen te dragen.”

Preventie
“Preventie is ingebed in onze bedrijfsvoering. Controle en toezicht op veilig werken is bij ons niet alleen een zaak van de KAM-manager. Iederéén voelt zich hiervoor verantwoordelijk; van de directie en afdelingsmanagers tot en met de leidinggevend monteurs op de werkvloer. We organiseren met grote regelmaat toolbox meetings, bijeenkomsten met onze medewerkers en veiligheidscursussen. De komende twee jaar intensiveren we onze inspanningen voor veilig werken met een speciaal bewustwordingsprogramma voor onze medewerkers.

Veilig werken
“Unica besteedt al veel aandacht aan veilig werken, met vooral aandacht voor werken op hoogte en gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook in praktische zin: we zorgen ervoor dat medewerkers standaard beschikken over een brandblusser, een EHBO-koffer en gekeurde gereedschappen. We maken daarnaast volop gebruik van de instrumenten die UNETO-VNI aanreikt om veilig te werken. Al onze medewerkers hebben een exemplaar van het Blauwe Boekje en op ons intranet staat een link naar de toolbox meetings en arbocatalogi van UNETO-VNI.”

Veiligheidsprestaties
“Integrale veiligheid, de samenwerking met andere partijen in een project, wordt steeds belangrijker. Wij beoordelen onze onderaannemers op veiligheidsprestaties en toetsen dat ook. Dat is ontzettend belangrijk en iedere opdrachtgever zou dat moeten voorschrijven. Gelukkig zijn er bij Unica de afgelopen jaren weinig ongelukken gebeurd. Op jaarbasis hooguit 2 à 3 ongevallen die leiden tot wat langer verzuim. Maar vanzelfsprekend willen we naar 0, dat is onze inzet!”

www.unica.nl

“Bewustwording veilig werken”

Christel Peppelenbos

Directeur Financiën en P&O
Aannemingsbedrijf BTZ
Almere

“Wij zijn gespecialiseerd in sloopwerk, grondwerk, bodemsanering en asbestverwijdering. Naast alle verplichte (proces)certificaten en VCA** hebben wij ook het certificaat voor veilig en milieukundig slopen.

Meer

Voor alle werken die onder een procescertificaat vallen en de grotere en risicovolle werken stellen wij een VGM-werkplan op. Op deze werken houden wij dagelijks een logboek bij, wat de voorman helpt bij het toezicht houden op de veiligheid op de projectlocatie en de genomen maatregelen vast te leggen. Met deze plannen maar ook met opleidingen, instructies, toolboxen en nieuwsbrieven proberen we ons personeel zoveel mogelijk bewust te maken van veiligheid. Jaarlijks schrijven we een actieplan waarin wij gerichte doelstellingen voor verbetering van veiligheid formuleren.”

Investeren in vakopleidingen
“Naast dat iedereen bij ons zijn VCA-diploma (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) heeft, investeren wij ook in vakopleidingen en aanvullende veiligheidsinstructies voor onze mensen. Elk jaar maken we een opleidingsplan waarin we uitgaan van wat iedereen zelf wil maar ook wat nodig is vanuit wetgeving, hoe wij ons bedrijf in de toekomst zien en wat opdrachtgevers aangeven als het gaat om veiligheid.”

Na een ongeval, iedereen erbij betrekken
“Afgelopen jaar hebben we helaas te maken gehad met een ongeval met letsel. We hebben dit onmiddellijk bij de Arbeidsinspectie gemeld. Daarnaast hebben we zelf onderzoek gedaan en de medewerker begeleid bij de re-integratie. Het ongeval is ook besproken in een personeelsbijeenkomst zodat iedereen op de hoogte was en hetzelfde verhaal te horen kreeg. Gelukkig is de medewerker weer aan het werk, maar het is wel heftig als zoiets gebeurt. We hebben direct de RI&E aangepast omdat het desbetreffende risico niet zo specifiek benoemd was. Ook hebben we een extra toolbox ingelast. Dit is een bijeenkomst met als doel de arbeidsveiligheid in het dagelijks werk te bevorderen aan de hand van een specifiek onderwerp.”

Een complexe bouwplaats
“De bouwplaats wordt complexer omdat er steeds meer binnenstedelijk gebouwd wordt, onder hoge werkdruk en op een postzegel. Iedereen werkt door elkaar waardoor de samenwerking ingewikkelder wordt en er meer risico’s ontstaan. Vaak ook door taalproblemen en gebrek aan vakmensen. Ik kan mijn eigen mensen aansturen op het gebied van veiligheid, maar bij personeel van de hoofd- of andere onderaannemers kan ik dat niet. Ik spreek ze er wel op aan, maar kan ze dus niet aansturen. Het wordt zo steeds lastiger veilig te werken.”

www.btz.nl

“Veiligheid begint al op kantoor”

Esther Beekenkamp

KAM-coördinator
Bouwmij Weboma b.v.
Wateringen

“Wij zijn sinds enige tijd een lean bedrijf. Dit houdt in dat in we al onze bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk willen laten verlopen. Wanneer wij met een project starten, beginnen wij op kantoor met leansessies met de onderaannemers, …

Meer

… waarbij niet alleen de planning ter sprake komt, maar ook standaard veiligheid op de agenda staat. Omdat je op de bouwplaats met veel disciplines werkt, moet je een team creëren waarin iedereen over dezelfde informatie beschikt. Het is essentieel aan de voorkant al gezamenlijk na te denken over wat er straks buiten gaat gebeuren. Veiligheid begint al op kantoor.”

Iedereen bij veiligheid betrekken
“Tijdens de toolbox meetings worden de veiligheidszaken met alle operationele medewerkers, projectleiders en werkvoorbereiders besproken. Normaalgesproken kan een uitvoerder dit zelf doen met alleen de operationele medewerkers, maar wij organiseren dit vanuit de KAM-coördinator. Wij willen dit echt naar een hoger niveau tillen. Tijdens je eigen werkzaamheden op de bouwplaats heb je niet altijd door wat er om je heen gebeurt. Wij proberen daarom iedereen bewust te maken om ook elkaar te wijzen op gevaren. Als onderaannemers voor het eerst bij ons beginnen, moeten zij altijd een standaard veiligheidslijst ondertekenen. Dat klinkt kinderachtig maar het is nodig dat men wordt herinnerd aan hoe en wat. Je merkt dat de nieuwe generatie tijdens hun opleiding al veel over veiligheid meekrijgt, waardoor bijvoorbeeld het dragen van een helm steeds minder discussie oplevert dan vroeger.”

Altijd schriftelijk/digitaal melden
“In 2015 hadden we helaas een ernstig ongeval op de bouw. Dat heeft ons natuurlijk getriggerd om te kijken hoe dit voor de toekomst zou kunnen worden voorkomen. Ondanks dat het nog niet helemaal helder is hoe het heeft kunnen gebeuren, hebben we een aantal maatregelen genomen. Het hijsprotocol is aangevuld en dient getekend te worden door alle betrokkenen zodat de afspraken vastgelegd zijn. Tevens krijgen de hijsbegeleiders voortaan een hesje, zodat ze beter te herkennen zijn. Gelukkig is de medewerker hersteld, maar je schrikt enorm. Ons stappenplan voor het melden van een ongeval bij Inspectie SZW hebben we ook aangevuld. Dit dient altijd digitaal te gebeuren zodat er een registratienummer bekend is, ook al blijkt dat het ongeval achteraf meevalt. Na het ongeval hebben we al onze medewerkers meteen op de hoogte gesteld. In de periode na het ongeval hebben we tijdens de toolboxmeetings updates gegeven. Tevens worden iedere maand door de KAM-medewerker samen met de uitvoerder werkplekinspecties gehouden om mogelijk onveilige situaties te ontdekken. Dit doen we expres met iemand die niet bij het project betrokkenen is zodat de uitvoerder niet zijn eigen vlees hoeft te keuren.”

www.weboma.nl

ASK Romein B.V.
Kuijpers Installaties
PureSolar
APK Group Nederland
Orsatel
Pologis
N3MP
Ferman Rail BV
Unica
Gemeente Groningen
Aarts Bouw BV
BUKO Bouw
Heuvelman Ibis BV
De Boer
GrausBouw BV
Jansma Drachten BV
Sallandse Wegenbouw
Gebr. De Koning BV
Adriaans Bouwbedrijf BV
Zublin Civiele Betonbouw
Aannemingsbedrijf QUALM
VORM Bouw
Van Dorp Installaties
SpouwVast
Aannemingsbedrijf de Jong Ursem
Vroom Funderingstechnieken
SOSvolaris
Versluys Groep
Voegbedrijf Heldoorn
UBA Bouw BV
ITN Bouw
AA Schroefpalen
Cordeel Nederland
Balvert Betonstaal BV
Strukton Rail
Possehl Aannemingsbedrijf
DISC BV
Volta Limburg
Jorritsma Bouw BV
Bouwbedrijf Bootsma BV
Max Bogl Nederland BV
Aannemingsbedrijf Klein Wieringeni
Installatie Groep Spijkenisse
Via Certus
A-Lanes-A15
Petersburg Constultans BV
Poppe Installatietechniek BV
BOS Installatiewerken
Gebr. van Kessel
Jansen Terborg
Verboon Maasland
Heijmans
Electrotechniek Henny Geraerds
Rijksvastgoedbedrijf
Vandermeer Installaties
Lok Techniek
TBI Holding BV
De Kok Bouwgroep BV
Van Wijnen
IMI Aero-Dynamiek
Hendriks Bouw en Ontwikkeling BV
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Kremer
Wiersma Bouw Leeuwarden BV
Van der Weerd Installatietechniek
Kuijpers Bouw Heteren BV
Aqua Sprinklersystemen BV
H4A
3 Bouw BV
Rasing Bouw en Aannemingsbedrijf BV
Loomans betonboringen BV
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Marku Bouw BV
Cuppens en zn Aannemers BV
Bouwbedrijf Nieuwe Maten BV
Bibo Allround Bouw
Boswijk Bouw
Remmers Bouwgroep BV
Bouwbedrijf Fred Meeder
Gooi's Bouwbedrijf G.B.B. BV
Ervast Int. BV
Bouwbedrijf A. Huurdeman BV
Dura Vermeer Groep NV
Mourik Infra BV
Van Gelder Groep
GKB Groep BV
De Romein Infra
Swietelsky Rail Benelux BV
Gemeente Rotterdam
SPG Zuid-Holland
Salverda Bouw
INCO Installatiebedrijf BV
HZPC
Gebr. Dingemans
Brabant Water Distributie
Doesburg Installatie BV
Bonarius Bedrijven
Dijkstra Huisman Infra
Leeuwenstein Groep
Bouwonderneming Veeneman
PI Leeuwarden
Dijkstra Huisman Infra
BAM Bouw en Vastgoed Nederland
Van Spijker Infrabouw BV
Van Dorp Installaties
Heiligers Bouw BV
Enexis
Bewust Bouwers
Kuijpers Installaties
Safemaker
UBA Bouw BV
A. Hak Electron
Bots Bouwgroep
Nijha
SWB
Loohuis Installatgroep BV
Heembouw
Gebr Snellen BV
Bouwmensen Oss
Inframensen Zuid
Bouwmensen Nijmegen
van Mourik Bouw BV
Aarsleff Leidingrenovatie BV
Ploegam BV
Gebr. De Koning BV
Breman Maasland
Nijhof Installatietechniek
Willemsen Installatie BV
A. Hak Drillcon
Van Dijnsen
Vermeulen Groep
Bouwbedrijf R.J.L. Overdevest BV
Widdonckschool Weert
Bouwbedeijf J. van de Linde Kloetinge BV
Memodidact
Stedin
Schildersvakopleiding Midden Nederland
Hurks Bouw
Holland Drilling
Breman Woningbeheer Zuid
Poppe Installatietechniek BV
Heerkens van Bavel Bouw
Aannemersbedrijf Gerard Borst BV
COBB Europe LTD
Construction Media BV
Tagpoint Training BV
Gemeente Rotterdam / Stichting rondom GWW
Timmermans Hardglas
Installatiebedrijf Pascal Wijns
Lok Techniek
Vodavi BV
Baas BV
Bouwmaat Roermond
Vlutters Tools
Van Dillen Bouwgroep
HSB
Strabag BV
Logchies Renovatie
Ballast Nedam Construction Building Projects
Ministerie van Defensie
Dijkstra Huisman Infra
Kroes Aannemingsbedrijf BV
Bouwbedrijf Van der Wardt BV
Gerard Bos Machineverhuur BV
ZuidPlus
Van Stipdonk Landschapsinrichting
Brabantwater
Energiewacht Installatie
21 Groep
Sissing Noord BV
Bonarius Bedrijven
Rijkaart Elektrotechniek BV
Easy Montage
Vriend BV
Haitsma BV
Polytechniek BV
Rijndorp Installaties BV
Schouten Techniek
ST/Warmte
Jeje Elektro
GeTiB BV
BB Systems
Chubb Fire and Security BV
Brusche Elektrotechniek
Stigas
Spie Smart city Network Solutions
Tibo-Veen
Wits Noord BV
Wits Dokkum BV
Egro Services BV
Actemium
The Plumbers Installatietechniek
Peter Romijn Support